top of page

Etnografisk 

Formidlingsfællesskab

 

Vi er i Etnografisk Formidlingsfællesskab en sammenslutning af akademikere, der er nysgerrige på at undersøge og formidle forskellige kulturelle fænomener ved hjælp af multimodale og kollaborative metoder. Vi anskuer kultur som værende foranderligt, flydende og forbindende på tværs af tid, sted og rum. Denne anskuelse er baggrunden for at vi sammensætter undervisningsmateriale primært til gymnasier

Vi arbejder eksplorativt og eksperimenterer med form og indhold undervejs i samarbejde med informanter, publikum og hinanden på tværs af fagområder og interessefelter.

Hvad tilbyder vi? 

Etnografisk Formidlingsfællesskab tilbyder primært undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser. Materialet tager udgangspunkt i forskellige etnografiske projekter. Det seneste undervisningsmateriale bygger på den etnografiske film Casa de la Memoria, hvor eleverne får indblik i fredsprocessen i Colombia og FARCs rolle i den. 

 

Formålet med de forskellige undervisningsmaterialer er at give indblik i forskellige relevante temaer samt skabe refleksion over disse. Vi mener at mødet med de enkelte fortællinger og mennesker kan udvide perspektiver og skabe diskussioner om bredere samfundsmæssige og kulturelle systemer. 

bottom of page